036 9955 955

Thủ tục hành chính

26 Th6 2018

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia kỹ thuật hỗ trợ sinh sản( HTSS) tại bệnh viện bạch mai

B?nh nhân ??ng ký tham gia th? tinh nhân t?o, th? tinh trong ?ng nghi?m c?n chu?n b?:??i v?i c?p v? ch?ng:– B?n sao H? kh?u c?a 2 v? ch?ng (có ch?ng th?c). – B?n sao ch?ng minh nhân dân c?a 2 v? ch?ng (có ch?ng th?c). – B?n sao Gi?y ??ng ký k?t hôn c?a 2 v? ch?ng (có ch?ng th?c). R... Xem tiếp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?