036 9955 955

Tai biến

25 Th6 2018

Điều trị quá kích buồng trứng

H?i ch?ng quá kích bu?ng ch?ng là gì ??? I: ??i c??ng H?i ch?ng quá kích bu?ng tr?ng ( HC  QKBT ) là bi?n ch?ng th??ng g?p ? nh?ng b?nh nhân có s? d?ng thu?c kích thích bu?ng tr?ng trong ?i?u tr? vô sinh. HC QKBT ???c ??nh ngh?a là s? gia t?ng kích th??c bu?ng tr?ng x?y ra ??ng th?i v?i tình tr?ng cô ??c máu kèm t... Xem tiếp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?