036 9955 955

Quy trình kỹ thuật lấy tinh trùng bằng thủ thuật

25 Th6 2018

L?y tinh trùng b?ng th? thu?t là k? thu?t ch?c hút tinh trùng t? mào tinh ho?c tinh hoàn ?? l?y nó cho th? tinh v?i noãn b?ng k? thu?t tiêm tinh trùng vào bào t??ng noãn.

Quy trình k? thu?t

CH? ??NH

Các tr??ng h?p vô sinh do không có tinh trùng do t?c ngh?n (Azoospermia), r?i lo?n phóng tinh

CÁC B??C TI?N HÀNH

  1. Gây mê toàn thân ho?c gây tê t?i ch? cho b?nh nhân nam.
  2. Lau s?ch c? quan sinh d?c và vùng xung quanh b?ng n??c mu?i sinh lý;
  3. C? ??nh mào tinh (n?u ch?c hút mào tinh), ho?c c? ??nh tinh hoàn;
  4. Ch?c hút mào tinh ho?c tinh hoàn (có th? ph?i ch?c t? vài l?n tr? lên m?i có th? l?y ???c m?u );
  5. Sát trùng vùng ch?c, ki?m tra xem có ch?y máu, t? máu không;
  6. Tìm  trong m?u b?nh ph?m ch?c hút (??i v?i m?u ch?c hút t? mào tinh d? tìm th?y h?n m?u ch?c hút t? tinh hoàn);
  7. L?c r?a t? m?u b?nh ph?m ?? s? d?ng tiêm tinh trùng vào bào t??ng noãn;

THEO DÕI:

Theo dõi các bi?n ch?ng ?au, ch?y máu

TAI BI?N VÀ X? TRÍ

X? trí tai bi?n ?au: ?i?u tr? gi?m ?au.

X? trí tai bi?n ch?y máu: c?m máu b?ng b?ng ép.

 Bradley McDougald Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?