036 9955 955

Vô sinh nữ

25 Th6 2018

Nguyên nhân gây vô sinh nữ

Vô sinh, hi?m mu?n là tình tr?ng c?p v? ch?ng chung s?ng th??ng xuyên v?i nhau trong kho?ng th?i gian m?t n?m mà ng??i v? không ??u thai, m?c dù không s? d?ng bi?n pháp tránh thai nào. D??i ?ây là Nh?ng nguyên nhân d? gây vô sinh ? ph? n?. M?i các ch? em cùng xem. M?t c?p v? ch?ng g?i là vô sinh nguyên phát n?u trong... Xem tiếp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?