036 9955 955

Vô sinh nam

25 Th6 2018

Chẩn đoán nguyên nhân vô sinh nam

Ph?n l?n m?i ng??i cho r?ng v?n ?? hi?m mu?n ? các c?p v? ch?ng là do l?i c?a ng??i ph? n?. Tuy nhiên ?ây là m?t quan ni?m r?t sai l?m, có th? thai ???c hay không là do tác ??ng t? c? hai phía, th?m chí t? l? vô sinh nam gi?i còn cao h?n n? gi?i. D??i ?ây là m?t s? d?u hi?u vô sinh ? nam gi?i mà các ??ng mày râu... Xem tiếp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?